1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
  2. Retail & Airports
  3. Rozwiązania w zakresie liczenia osób
  4. Badanie przepływu klientów i analizy danych w sklepie

Badanie przepływu klientów i analizy danych w sklepie

Wspomaganie strategii przedsiębiorstwa na poziomie sklepu

Sposób organizacji sklepu oraz rozmieszczenie poszczególnych produktów ma ogromny wpływ na gotowość klientów do zakupu, a tym samym na wysokość obrotów.

Szczegółowe przyjrzenie się zachowaniu klientów i codziennym sytuacjom w sklepie daje cenne wskazówki umożliwiające opracowanie działań strategicznych.

architecture/ground plan, Architektur/Grundriss
woman in fashion store, Frau im Modegeschäft

Szybkie rozpoznawanie celów i podejmowanie działań

Dzięki kompleksowym analizom danych w sklepie rozwiązania DILAX umożliwiają rejestrowanie tras przemieszczania się klientów i czasu przebywania w poszczególnych strefach sklepu. Wiedza ta umożliwia oprócz idealnej organizacji sklepu także odpowiedni dobór i rozmieszczenie produktów oraz optymalne ukierunkowanie kampanii marketingowych.

Oczywista korzyść: optymalizacja procesu dokonywania zakupów przez klienta i wzrost potencjału obrotów.

Wskaźniki istotne dla optymalizacji procesów

  • Wskaźnik pozyskania klienta na poziomie produktu
  • Śledzenie klientów
  • Czas przebywania w sklepie
  • Prędkość przemieszczania się
  • Analiza grupy docelowej (płeć, wiek)
fashion store, Modegeschäft

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap