1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
 2. Retail & Airports
 3. Nasze branże

Nasze branże

Optymalizacja procesu dokonywania zakupów, lepsze wykorzystanie zasobów i poprawa raportowania – to największe wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa handlu detalicznego oraz firmy zarządzające centrami handlowymi i placówkami publicznymi.

DILAX oferuje całościowe rozwiązania systemowe służące do pomiaru i analizy potoków ludzkich, które tworzą wyraźną wartość dodaną zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla odwiedzających i klientów. Rozwiązania DILAX oferują skuteczne rejestrowanie i analizę danych dotyczących liczby odwiedzających. Umożliwia to efektywne planowanie zapewniające długotrwały sukces ekonomiczny.

Rozwiązanie systemowe DILAX jest zawsze dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Szybko i solidnie wspieramy kadrę zarządzającą w handlu detalicznym, centrach handlowych i na lotniskach, a także w innych placówkach publicznych, przy optymalizacji procesów biznesowych oraz doświadczenia zakupowego.

shopping mall, Einkaufszentrum

Centra handlowe

Czy ostatnia niedziela handlowa była sukcesem, czy też duża liczba odwiedzających wynikała raczej ze złej pogody? Czy akcja marketingowa rzeczywiście przyczyniła się do wyraźnego wzrostu liczby odwiedzających?

Takie pytania stale zadają sobie osoby zarządzające centrum handlowym. Nie wystarcza przy tym zestawienie liczby odwiedzających w skali miesiąca czy porównanie jej z obrotami. Nie daje to bowiem informacji na temat potoków klientów, atrakcyjnych miejsc czy punktów krytycznych w obrębie budynku. Automatyczne systemy liczenia osób firmy DILAX umożliwiają przeprowadzenie kompleksowej analizy wszystkich istotnych wskaźników. W oparciu o te dane osoby zarządzające centrum handlowym mogą lepiej zaplanować akcje marketingowe, aby w sposób ukierunkowany zwiększyć liczbę odwiedzających.

shopping mall, Einkaufszentrum

DILAX umożliwia rejestrowanie następujących kluczowych wskaźników:

 • Liczba odwiedzających w danym dniu oraz w rozłożeniu na pory dnia
 • Rozdzielenie liczby odwiedzających na różne piętra i na strefę gastronomiczną
 • Cechy osobowe
 • Czas przebywania w sklepie i prędkość przemieszczania się

Handel detaliczny

Czy reklama nowej kolekcji rzeczywiście przyczyniła się do znacznego wzrostu liczby odwiedzających? Czy wybrana lokalizacja do ekspansji jest właściwa i czy oferuje wystarczająco duży potencjał handlowy?

Osoby zajmujące się kontrolingiem sprzedaży w handlu detalicznym stale zadają sobie te pytania. Każdego dnia trzeba się zastanowić, w którym miejscu dokonać zmian, aby zwiększyć wynik operacyjny. Jednym z najważniejszych wskaźników jest w tym przypadku wskaźnik konwersji. Nie wystarczy jednak samo punktowe określenie liczby odwiedzających, konieczne jest stałe monitorowanie tego wskaźnika w skali godzinowej. Dzięki automatycznym systemom liczenia osób firmy DILAX takie kompleksowe analizy nie stanowią problemu. Za pomocą tych danych kadra zarządzająca sklepem może z powodzeniem planować działalność punktu sprzedaży.

happy family with shopping bags, fröhliche Familie mit Einkaufstaschen

DILAX umożliwia rejestrowanie następujących kluczowych wskaźników:

 • Czas przebywania w sklepie i prędkość przemieszczania się
 • Liczba odwiedzających w danym dniu oraz w rozłożeniu na pory dnia
 • Cechy osobowe
 • Stosunek liczby stałych klientów do liczby nowych klientów
 • Wskaźnik pozyskania klienta i wskaźnik konwersji
shopping, women on the escalator, Frauen auf der Rolltreppe beim Einkaufen

Placówki publiczne

Liczba i zachowanie przechodniów oraz pasażerów to ważne zagadnienie w przypadku licznie odwiedzanych miejscach publicznych, jak muzea, miejsca organizacji imprez, dworce czy środki transportu publicznego w przypadku dużych wydarzeń.

Dzięki rozwiązaniom systemowym DILAX codzienną działalność operacyjną placówki wspiera rejestrowanie liczby odwiedzających i pasażerów bezpośrednio na peronie, w newralgicznych punktach w budynku oraz przy głównych przejściach do kolejnych stref. Kompleksowe analizy z zastosowaniem danych zgromadzonych przez systemy liczenia osób DILAX odbywają się za naciśnięciem jednego przycisku.

Rozwiązania systemowe DILAX umożliwiają ponadto kontrolę sukcesu wykonanych działań budowlanych oraz ukierunkowany pomiar i analizę potoków osób.

shopping mall, Einkaufszentrum

Zgromadzone dane stanowią podstawę dla:

 • Rozkładów jazdy
 • Kalkulacji wydajności
 • Planów ewakuacyjnych
 • Organizacji logistycznej imprez masowych
 • Planowania wykorzystania personelu
 • Podziału wpływów na podstawie liczby klientów
pictograms subject "employee", Piktogramme zum Thema "Personal"
airport, man with mobile phone, Mann mit Handy am Flughafen

Lotniska

Firma DILAX oferuje lotniskom innowacyjne rozwiązania w zakresie analizy potoków ludzkich i zarządzania kolejkami. Zarząd lotniska ma do dyspozycji zarówno dane rejestrowane w czasie rzeczywistym, jak i dane statystyczne dotyczące zachowania pasażerów w całym terminalu – od stanowisk odprawy poprzez wizyty w sklepach aż po wejście na pokład. Po zgromadzeniu danych dotyczących potoków ludzkich, atrakcyjnych miejsc, obciążenia, czasu przebywania i czasu oczekiwania można przeprowadzić profesjonalną optymalizację i planowanie procesów biznesowych niemal we wszystkich strefach lotniska:

 • Kontrole bezpieczeństwa
 • Strefy handlowe
 • Kolejki podwieszone (SkyTrain)
 • Wyjścia (bramki)
 • Sanitariaty
travelers at airport, Reisende am Flughafen

DILAX oferuje lotniskom wskaźniki dotyczące:

 • Działalności terminalu
 • Planowania obsługi bramek
 • Zarządzania kolejkami (na stanowiskach odprawy i w strefie kontroli bezpieczeństwa)
 • Zarządzania wynajmem w strefach handlowych
 • Sporządzania rozkładów jazdy kolejek podwieszonych, pociągów, autobusów
 • Ćwiczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Zarządzania obsługą i obiektami

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap