1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
  2. Public Mobility
  3. Rozwiązania dla Public Mobility
  4. Pomiar i sterowanie potokami pasażerów

Pomiar i sterowanie potokami pasażerów

people get on a train, Menschen steigen in einen Zug am Bahnsteig

Łatwe wyszukiwanie miejsc siedzących

Optymalne i szybkie sterowanie potokami pasażerów staje się coraz ważniejsze dla transportu regionalnego i dalekobieżnego. Tłok przy drzwiach pociągu i długie poszukiwania zarezerwowanego miejsca są dla pasażerów uciążliwe, a związany z tym wydłużony czas wymiany pasażerów stanowi dla przedsiębiorstw transportowych poważny problem.

Rozwiązania firmy DILAX w zakresie efektywnego zarządzania miejscami siedzącymi odpowiednio sterują potokami pasażerów w kierunku właściwego miejsca wsiadania na peronach, co umożliwia redukcję czasu postoju oraz znaczną oszczędność energii.

Czy to miejsce jest jeszcze wolne?

Pomiar zajętości miejsc w czasie rzeczywistym

Odpowiednie kierowanie pasażerów w stronę wolnych miejsc siedzących stanowiło dotychczas duże wyzwanie. Dzięki rozwiązaniom firmy DILAX przedsiębiorstwa transportowe mogą rejestrować i wyświetlać aktualny status zajętości miejsc siedzących. Informacje o aktualnym statusie miejsc siedzących w wagonie mogą być wyświetlane w strefach wsiadania do pociągu lub przedziałów, na zewnątrz wagonów, na peronie czy też w aplikacji na smartfonie.

statistics screen on tablet, Statistik-Screen auf Tablet

Dynamiczne wskazanie rezerwacji miejsc

DILAX oferuje różne technologie wyświetlania i rozmiary wyświetlaczy umożliwiające podawanie informacji dotyczących rezerwacji miejsc. Informacje dotyczące rezerwacji są standardowo prezentowane na wyświetlaczach przy siedzeniach. Dodatkowo mogą też być pokazywane na wyświetlaczach na peronie lub w aplikacji na smartfonie.

Graphic seat reservation, Grafik Sitzplatzreservierung
man sitting in the train and reading a book, Mann sitzt im Zug und liest ein Buch

Zarządzanie miejscami siedzącymi DILAX – zalety

Połączenie informacji dotyczących statusu miejsc siedzących w pociągu z danymi rezerwacyjnymi, czyli z informacjami uzyskanymi z systemów rezerwacyjnych i systemów informacji dla podróżnych, umożliwia jeszcze bardziej efektywne sterowanie obłożeniem pociągów. Dzięki temu można na przykład anulować niewykorzystane rezerwacje i ponownie udostępnić miejsca do sprzedaży.

  • Wybór technologii wyświetlaczy i czujników dostosowany do indywidualnych potrzeb
  • Informacja dotycząca statusu rezerwacji i zajętości miejsc siedzących w czasie rzeczywistym
  • Interfejsy do systemów stacjonarnych, np. systemów rezerwacyjnych i systemów informacji dla podróżnych, oraz systemów informacyjnych w pojazdach lub na peronach, a także aplikacje informacyjne na smartfony
Ulotka – zarządzanie miejscami siedzącymi

Wyświetlanie rezerwacji miejsc siedzących

Dynamiczne wskazanie zarezerwowanych miejsc siedzących może zmniejszyć czas postoju na dworcu i równocześnie zwiększyć komfort podróżnych.

Pobierz

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap