1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
 2. Retail & Airports
 3. Zainteresowane podmioty

Zainteresowane podmioty

Profesjonalne zarządzanie sprzedażą detaliczną i centrami handlowymi

System DILAX jako platforma obejmująca całe przedsiębiorstwo udostępnia wszystkim zainteresowanym podmiotom niezbędne informacje dotyczące ważnych kwestii związanych z procesami operacyjnymi. Dzięki rozwiązaniom DILAX możliwe jest planowanie i podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania sklepem i centrum handlowym na podstawie wiarygodnych danych.

staircase, shopping mal, Treppe im Einkaufszentrum
business people and statistic chart, Geschäftsleute erarbeiten eine Statistik

Kierownictwo przedsiębiorstwa

Efektywne planowanie i długotrwała rentowność

Stojąc na czele przedsiębiorstwa, kierownictwo musi zawsze widzieć firmę jako całość. Rozwiązania DILAX oferują wgląd do wszystkich obszarów działalności. Dzięki dokładnym i aktualnym danym o sprzedaży, marketingu i codziennej działalności możliwe jest podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących dalszego rozwoju działalności na podstawie wiarygodnych danych. Zapewnia to długotrwałą rentowność przedsiębiorstwa.

woman, statistic chart, Geschäftsfrau arbeitet an Statistik

DILAX oferuje efektywne planowanie i wsparcie przy:

 • Zwiększaniu i planowaniu liczby odwiedzających oraz obrotów
 • Analizie lokalizacji i ocenie atrakcyjności obiektu
 • Planowaniu lokalizacji za pomocą kart wyników (Score Card), trendów i prognoz
 • Optymalizacji sprzedaży i zarządzania wynajmem
 • Poprawie obsługi klienta i jakości czasu spędzanego w sklepie
 • Optymalizacji planowania wykorzystania personelu
 • Kontroli sukcesu kampanii marketingowych

Zarządzanie wynajmem

Optymalizacja wpływów z najmu i wzrost rentowności centrum handlowego

Osoby zarządzające wynajmem muszą dokładnie znać strukturę najemców i odwiedzających w centrum handlowym, aby podejmować trafne decyzje w zakresie wynajmu, działalności i marketingu centrum. Rozwiązania firmy DILAX zapewniają kompleksowe analizy liczby odwiedzających oraz przemieszczania się klientów i ich zachowania podczas zakupów w centrum handlowym.

W przypadku zmiany najemcy zgromadzone dane mogą służyć nowym najemcom do analizy potoków klientów – jako podstawa do podjęcia decyzji, w których dostępnych obszarach centrum warto otworzyć własny sklep. W ten sposób można także zapewnić atrakcyjną kombinację branż i najemców w centrum handlowym, co będzie skutkować długotrwałą optymalizacją wpływów z najmu.

shopping mall, Einkaufszentrum

DILAX wspiera osoby zarządzające wynajmem przy:

 • Ocenie atrakcyjności poszczególnych powierzchni sklepowych
 • Określaniu optymalnych cen najmu dla wszystkich powierzchni w centrum handlowym
 • Tworzeniu opartych na wskaźnikach prognoz dotyczących liczby odwiedzających i wysokości obrotu
 • Stworzeniu ukierunkowanej oferty powierzchni reklamowych
shopping mall, Einkaufszentrum
shopping mall, people in motion, Einkaufszentrum, Menschen mit Bewegungsunschärfe

Zarządzanie sprzedażą detaliczną

Optymalizacja procesu dokonywania zakupów i wzrost rentowności

Zarządzanie sprzedażą detaliczną stanowi element łączący centralę z punktem sprzedaży. Dokładne przyjrzenie się codziennym procesom zachodzącym w sklepie z tej perspektywy stanowi cenne źródło informacji i podstawę podejmowania decyzji.

Dzięki rozwiązaniom DILAX osoby zajmujące się zarządzaniem sprzedażą mogą dokładnie zdefiniować w sklepie okresy i strefy o zwiększonej i zmniejszonej liczbie odwiedzających. Zgromadzone w ten sposób wnioski dotyczące punktu sprzedaży umożliwiają optymalne dostosowanie procesów do potoków klientów.

Seller and customer, Verkäuferin und Kundin

DILAX wspiera osoby zarządzające sprzedażą detaliczną przy:

 • Optymalizacji wykorzystania personelu i redukcji kosztów personalnych
 • Poprawie obsługi klienta
 • Ukierunkowanym prowadzeniu działań marketingowych
 • Analizie atrakcyjnych miejsc w celu idealnego rozmieszczenia produktów w sklepie
 • Ocenie efektywności personelu i określaniu potrzeb szkoleniowych
 • Wprowadzaniu regulacji dotyczących prowizji opartych na wskaźnikach

Zarządzanie ekspansją

Wybór lokalizacji na podstawie faktów

Nastawione na sukces przedsiębiorstwo handlu detalicznego musi się rozwijać i szukać nowych lokalizacji. Wybór odpowiedniej lokalizacji jest najważniejszym aspektem w zarządzaniu ekspansją. Firma DILAX oferuje wszechstronne rozwiązania do analizy decydujących wskaźników w zakresie częstotliwości wizyt, liczby przechodniów, przemieszczania się klientów i ich zachowania oraz potencjału obrotów w danej lokalizacji.

escalator in shopping mall, Rolltreppe im Einkaufszentrum

DILAX wspiera osoby zarządzające ekspansją przy:

 • Wyborze lokalizacji na podstawie faktów
 • Negocjacjach adekwatnych cen najmu
 • Tworzeniu opartych na wskaźnikach prognoz dotyczących liczby odwiedzających i wysokości obrotu
 • Tworzeniu karty wyników (Score Card)
 • Definiowaniu trendów i tworzeniu analiz dla przyszłych lokalizacji
shopping mall, Einkaufszentrum
marketing, sale, shopping mall, Marketing, Schaufenster, Einkaufszentrum

Marketing

Optymalizacja i ocena analiz marketingowych

Jakie działania marketingowe się sprawdziły – i w jakim stopniu? Jaki wzrost obrotów został wygenerowany w związku z wydarzeniami, ogłoszeniami reklamowymi i innymi akcjami? Jakie inne czynniki, jak np. pogoda, należy uwzględnić przy ocenie oprócz efektu marketingowego? To pytania, które pracownicy marketingu zadają sobie codziennie, aby optymalnie wykorzystać planowany budżet.

Rozwiązania DILAX pokazują w przejrzysty sposób, jakie działania najefektywniej zwiększają liczbę odwiedzających oraz w jaki sposób najrozsądniej wykorzystać budżet.

statistic-chart, Statistik/Diagramm

DILAX wspiera osoby odpowiedzialne za marketing przy:

 • Wprowadzaniu kontrolingu marketingowego (obliczaniu ROI)
 • Tworzeniu efektywnych akcji marketingowych
 • Zwiększaniu liczby odwiedzających
 • Rozróżnianiu między nowymi a stałymi klientami
 • Wyborze i zestawianiu odpowiedniego asortymentu produktów

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap