1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
  2. Public Mobility
  3. Rozwiązania dla Public Mobility
  4. Podział wpływów i dowody wydajności

Podział wpływów i dowody wydajności

Wspólne działania na rzecz mobilności

W wielu regionach transport publiczny jest realizowany wspólnie przez różne przedsiębiorstwa transportowe. Dowody wydajności oraz podział wpływów między przedsiębiorstwami transportowymi coraz wyraźniej opierają się na rzeczywiście zrealizowanych usługach transportowych, czyli liczbie pasażerów. Dlatego dokładne ustalenie liczby pasażerów ma coraz większe znaczenie.

bus and train on road, Bus und Bahn auf Strasse
Worksheet with pen and mobile phone, Arbeitsblatt mit Stift und Handy

Precyzyjne dane dotyczące liczby pasażerów dają czytelny wgląd w realizowane usługi transportowe

Systemy liczenia pasażerów DILAX dostarczają bardzo dokładnych danych dotyczących liczby pasażerów, które można wykorzystać przy podziale wpływów.

Odpowiedni wskaźnik prób losowych można stworzyć tylko dzięki automatycznemu pomiarowi natężenia pasażerów. Jest on niezbędny, aby osiągnąć miarodajne statystycznie wyniki i dokonać sprawiedliwego podziału wpływów. Oczywiście możliwe jest także bezpośrednie porównanie przedsiębiorstw transportowych, umożliwiające wyciągnięcie wniosków w zakresie oczekiwanej wydajności.

Wiarygodne dane na temat liczby pasażerów umożliwiające uczciwy podział wpływów

  • Dokładna wiedza o tym, które przedsiębiorstwo transportowe realizuje określone usługi transportowe
  • Pomiar sukcesu linii: które linie przyczyniają się do sukcesu organizacji transportowej i w jakim zakresie?
  • System umożliwia także uzyskanie innych istotnych wskaźników – jak stopień zapełnienia, dostępność miejsc siedzących czy pasażerokilometr
people get on a train, Menschen steigen in eine Bahn
Ulotka – rozwiązania dla przedsiębiorstw transportowych

Liczenie pasażerów i analiza tras przejazdu

Firma DILAX oferuje zaawansowane technicznie możliwości rejestracji, transferu i analizy danych w ramach systemu automatycznego zliczania pasażerów.

Pobierz
Ulotka – DILAX Citisense

Innowacyjne zarządzanie danymi

Oprogramowanie DILAX Citisense umożliwia precyzyjne rozpoznawanie przejazdów i miarodajną kontrolę wiarygodności. Raporty i analizy spełniają wysokie wymagania przedsiębiorstw transportowych.

Pobierz

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap