1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
  2. Public Mobility
  3. Rozwiązania dla Public Mobility
  4. Efektywność kosztowa

Efektywność kosztowa

Maksymalna wydajność

Nadwyżki wydajności w transporcie publicznym są kosztowne. Z drugiej strony zbyt ograniczona oferta ma negatywny wpływ na atrakcyjność. Dlatego rzeczywiste zapotrzebowanie na wydajność transportową powinno mieć znaczący wpływ na planowanie oferty.

Zapotrzebowanie można obliczyć najdokładniej, stosując system automatycznego zliczania pasażerów. Dzięki rozwiązaniom firmy DILAX możliwe jest precyzyjne określenie nadwyżek i niedoborów wydajności i wprowadzenie odpowiednio ukierunkowanych działań zwiększających efektywność.

people in motion at railway station, Menschen auf Bahnhof
people in motion at railway station, Menschen auf Bahnhof

Rozpoznawanie słabych punktów i wdrażanie działań optymalizacyjnych

Statystyki liczby pasażerów sporządzone w oparciu o systemy DILAX pozwalają wykryć potencjały optymalizacji oferty transportowej. Poprzez odczyty system wskazuje na obszary, w których oferta i zapotrzebowanie wyraźnie od siebie odbiegają. Dane te mogą dotyczyć określonych linii, tras, pór dnia lub okresów w rozkładzie jazdy. Analizy dotyczące liczby pasażerów umożliwiają wprowadzenie ukierunkowanych działań optymalizacyjnych.

Stałe monitorowanie liczby pasażerów w kolejnych okresach pokazuje, czy wdrożone działania osiągnęły pożądany skutek.

Planowanie ruchu na miarę potrzeb umożliwia efektywne rozłożenie kosztów

  • Planowanie wykorzystania floty i dobór typu pojazdu na podstawie średniej i maksymalnej liczby pasażerów
  • Analizy czasu wymiany pasażerów w celu odkrycia przyczyn regularnych opóźnień
  • Optymalizacja planów sieci i rozkładów jazdy za pomocą statystyk dotyczących liczby pasażerów, np. dostosowanie taktów i planowanie lokalizacji przystanków
  • Oparte na faktach decyzje dotyczące utrzymania lub likwidacji tras i linii
statistic-chart, Statistiken/Diagramme
Ulotka – rozwiązania dla przedsiębiorstw transportowych

Liczenie pasażerów i analiza tras przejazdu

Firma DILAX oferuje zaawansowane technicznie możliwości rejestracji, transferu i analizy danych w ramach systemu automatycznego zliczania pasażerów.

Pobierz
Ulotka – DILAX Citisense

Innowacyjne zarządzanie danymi

Oprogramowanie DILAX Citisense umożliwia precyzyjne rozpoznawanie przejazdów i miarodajną kontrolę wiarygodności. Raporty i analizy spełniają wysokie wymagania przedsiębiorstw transportowych.

Pobierz

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap