1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
 2. Public Mobility
 3. Portfolio
 4. Zliczanie pasażerów

Zliczanie pasażerów

Pomiar, transfer i analiza danych dotyczących liczby pasażerów i tras przejazdu

Systemy liczenia pasażerów DILAX umożliwiają przedsiębiorstwom transportowym centralne rejestrowanie dużych ilości danych oraz administrowanie nimi. Oprócz danych dotyczących liczby pasażerów komputer systemowy DILAX rejestruje także dane tras przejazdu i przekazuje je w czasie rzeczywistym.

Nasze automatyczne systemy zliczania pasażerów mają strukturę modułową i mogą działać zarówno autonomicznie, jak i w ramach integracji z istniejącymi systemami.

Architektura typu Master/Client umożliwia całkowite dostosowanie do wymagań klienta i potrzeb projektu. To wszechstronne rozwiązanie składa się ze sprawdzonych czujników DILAX i komputerów systemowych DILAX oraz jednostek PCU (People Counting Unit), uzupełnionych o kable systemowe i dodatkowe komponenty.

People on station platform, Menschen am Bahnsteig
Businesspeople at round table, Geschäftsleute am runden Tisch

Systemy zliczania pasażerów DILAX umożliwiają udostępnienie istotnych informacji w krótkim czasie wszystkim zainteresowanym podmiotom i można je optymalnie zintegrować z procesami przebiegającymi w przedsiębiorstwie. Istnieje też możliwość transmisji danych GPS i danych pojazdów, a także danych z systemów zewnętrznych.

Niezawodny transfer danych

Transfer danych dotyczących liczby pasażerów i danych tras przejazdu do urządzeń stacjonarnych następuje przez zamontowane w pojeździe routery albo przez jednostkę DILAX PCU. Oparty na zdarzeniach lub sterowany czasowo transfer danych jest możliwy w oparciu o różne techniki bezprzewodowe GSM oraz sieć WLAN.

Integracja z innymi systemami pokładowymi

Automatyczne systemy zliczania pasażerów firmy DILAX można całkowicie zintegrować z istniejącą strukturą informatyczną za pomocą złączy szeregowych lub Ethernetu. Oferujemy otwarty interfejs do komunikacji z systemami zainstalowanymi na pokładzie pojazdu – DILAX Counting Protocol (DCP). Dzięki tej programowej wszechstronności i łatwości integracji nasze systemy liczenia pasażerów można zamontować zarówno w nowych, jak i należących już do floty pojazdach.

Systemy zliczania pasażerów DILAX – w skrócie

 • Najwyższa precyzja i wiarygodność
 • W pełni modułowe i skalowalne rozwiązania
 • Międzynarodowe certyfikaty
 • Wysoki stopień podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS)
 • Minimalne koszty cyklu życia (LCC) dzięki zastosowaniu systemów wymagających minimalnej konserwacji
 • Prosta integracja z istniejącymi systemami
 • Kompaktowa i elegancka stylistyka produktu

DILAX Citisense – w skrócie

 • Niezależne od systemu operacyjnego rozwiązanie webowe
 • Zarządzanie prawami użytkowników
 • Prosty w obsłudze interfejs użytkownika
 • Interfejsy do importu i eksportu danych z/do systemów zewnętrznych
 • Sterowane zadaniami przetwarzanie i walidacja danych pomiarowych dotyczących liczby pasażerów
 • Przedstawienie wskaźników w różnego rodzaju raportach – w tabelach i w formie graficznej
 • Wizualizacja wskaźników na mapach
 • Zapisywanie raportów jako szablonów
 • Automatyczna wysyłka raportów pocztą elektroniczną
 • Moduł LIVE: wskazanie pozycji i stopnia zapełnienia pojazdu w czasie rzeczywistym na mapach cyfrowych
 • Moduł ECO: wskaźniki określają zależność między liczbą pasażerów a zużyciem paliwa
statistics chart on tablet, Statistik Chart auf Tablet
graphic: communication, media, shopping, Grafik: Kommunikation, Medien, Einkaufen

Zalety rozwiązań DILAX

W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw transportowych możliwe jest połączenie rozwiązań sprzętowych i programowych DILAX z systemami zewnętrznymi.

Studium przypadku – NSB, Norwegia

Optymalizacja przez liczenie

Dokładna znajomość codziennych procesów przebiegających w przedsiębiorstwie umożliwia tworzenie efektywnych i niezawodnych usług transportowych

Pobierz
Ulotka – rozwiązania dla przedsiębiorstw transportowych

Liczenie pasażerów i analiza tras przejazdu

Firma DILAX oferuje zaawansowane technicznie możliwości rejestracji, transferu i analizy danych w ramach systemu automatycznego zliczania pasażerów.

Pobierz

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap