1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
 2. Public Mobility
 3. Portfolio
 4. Zarządzanie miejscami siedzącymi

Zarządzanie miejscami siedzącymi

System wyświetlania rezerwacji i pomiaru zajętości miejsc DILAX to dwa innowacyjne i dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie miejscami siedzącymi.

Systemy zarządzania miejscami siedzącymi DILAX umożliwiają przedsiębiorstwom transportowym ukierunkowane sterowanie potokami pasażerów na peronach oraz w pojazdach transportu publicznego. Następuje to poprzez prowadzenie pasażerów przy wsiadaniu w kierunku dostępnych lub zarezerwowanych miejsc siedzących.

graphic with train Seating, Grafik mit Zug-Sitzplatz

Systemy zarządzania miejscami siedzącymi DILAX

 • Informacje na temat rezerwacji i zajętości miejsc w czasie rzeczywistym
 • Różne technologie czujników i wyświetlaczy spełniające indywidualne wymagania
 • W pełni modułowe i skalowalne rozwiązania
 • Integracja z istniejącą infrastrukturą ethernetową
 • Integracja danych z systemami zewnętrznymi (np. CAN/FMS, sprzedaż biletów, rezerwacje)
 • Obsługa popularnych interfejsów komunikacyjnych i standardowych protokołów
 • Wysoka niezawodność i dostępność (RAMS)
 • Minimalne koszty cyklu życia (LCC) dzięki zastosowaniu systemów wymagających minimalnej konserwacji
 • Zgodność z międzynarodowymi standardami i normami

Wskazanie rezerwacji miejsca siedzącego

DILAX umożliwia aktualne wskazanie statusu rezerwacji wszystkich miejsc siedzących w pojeździe. Dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów, firma DILAX oferuje różne technologie wyświetlania i rozmiary wyświetlaczy. Wyświetlacze rezerwacji DILAX można standardowo zintegrować z kabiną pasażerów lub umieścić przy miejscu siedzącym.

Wygodne wyświetlanie informacji o rezerwacji zapewnia wyświetlacz wieloliniowy firmy DILAX. W zależności od potrzeb możliwe jest wyświetlanie informacji dotyczących pojedynczego miejsca lub grupy dwóch miejsc. Istnieje także możliwość użycia piktogramów i międzynarodowych znaków pisarskich.

Informacje dotyczące rezerwacji mogą zostać wczytane wcześniej lub przesłane do pojazdu i wyświetlone w czasie rzeczywistym.

statistics screen on tablet, Statistik-Screen auf Tablet

System wyświetlania rezerwacji DILAX

 • Różne technologie wyświetlania spełniające indywidualne wymagania
 • Wieloliniowe wyświetlacze, ze sterowanym czasowo przewijaniem informacji lub wyświetlaniem naprzemiennym
 • Wyświetlanie międzynarodowych czcionek i piktogramów
 • Wskazanie aktualnego statusu miejsca „wolne”/„zajęte” jako tekst lub za pomocą diody LED
 • Dobra czytelność przy naturalnym i sztucznym świetle

Rejestracja statusu miejsc siedzących w czasie rzeczywistym

System DILAX umożliwia wiarygodny pomiar aktualnej zajętości miejsc siedzących w pojazdach oraz wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym. W odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów firma DILAX oferuje różne technologie czujników służące do pomiaru liczby osób oraz odpowiednie interfejsy do systemów wyświetlania danych.

man on train reading a book, Mann im Zug liest ein Buch
people on station platform, Menschen am Bahnsteig

Pomiar zajętości miejsc DILAX – zalety

 • Różne technologie czujników spełniające indywidualne wymagania
 • Proste łączenie z innymi rozwiązaniami systemowymi DILAX
 • Wskazanie statusu na wyświetlaczach w pojeździe lub na peronie, itp.
 • Możliwość transmisji danych w celu wyświetlenia w aplikacjach na smartfony
 • Wspólna analiza danych dotyczących zajętości i liczby pasażerów za pomocą oprogramowania DILAX
 • W transporcie dalekobieżnym możliwość wykorzystania w indywidualnych przypadkach zamiast automatycznego liczenia pasażerów

Integracja z systemami pojazdu

Systemy wyświetlania rezerwacji i pomiaru zajętości DILAX umożliwiają całkowitą integrację z systemami na pokładzie pojazdów poprzez standardową infrastrukturę ethernetową.

Integracja jest możliwa zarówno w przypadku nowych pojazdów, jak i w ramach modernizacji istniejącej floty. Do obsługi systemów zarządzania miejscami siedzącymi DILAX wymagany jest jedynie centralny komputer systemowy DILAX z interfejsem do komputera pokładowego pojazdu.

seats in the train, Sitzplätze im Zug
Ulotka – zarządzanie miejscami siedzącymi

Wyświetlanie rezerwacji miejsc siedzących

Dynamiczne wskazanie zarezerwowanych miejsc siedzących może zmniejszyć czas postoju na dworcu i równocześnie zwiększyć komfort podróżnych.

Pobierz

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap