1. Rozwiązania systemowe do zliczania pasażerów i osób
 2. Public Mobility
 3. Nasi klienci

Nasi klienci

Wsparcie dla przedsiębiorstw transportowych: zoptymalizowane planowanie transportu i raportowanie

Optymalizacja usług transportowych, redukcja kosztów i usprawnione raportowanie – to główne wyzwania, z którym zmagają się nasi klienci z branży transportu publicznego.

DILAX oferuje zintegrowane rozwiązania systemowe do pomiaru i analizy potoków pasażerów, które tworzą wyraźną wartość dodaną zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla pasażerów. Wiarygodne informacje o liczbie pasażerów i obciążeniu sieci transportowej mają decydujące znaczenie w transporcie publicznym, aby możliwe było osiągnięcie celów przedsiębiorstwa i dobre przygotowanie na przyszłość.

Rozwiązanie systemowe DILAX jest zawsze dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. W ten sposób wspieramy przedsiębiorstwa transportowe, tak aby mogły oferować lepsze usługi.

people in motion on platform, Menschen laufen über einen Bahnsteig
people go into a bus, Menschen steigen in einen Bus ein

Operatorzy transportu

Jak optymalnie dostosować ofertę transportową do potrzeb pasażerów? W jaki sposób uzyskać maksymalną ekonomiczność i optymalne wykorzystanie środków komunikacji? Planiści ruchu drogowego spółek transportu publicznego stale szukają odpowiedzi na tego typu pytania.

Aby ekonomiczność nie stała w sprzeczności z zadowoleniem klientów, ale z nim harmonizowała, planiści ruchu drogowego potrzebują kompleksowych informacji.

Automatyczne systemy zliczania pasażerów firmy DILAX umożliwiają wiarygodne rejestrowanie danych dotyczących liczby pasażerów i pozostałych informacji dodatkowych, a także kompleksowe analizy wszystkich ważnych wskaźników.

map with marker, Karte mit Marker

Dzięki tym danym planiści ruchu drogowego spółek transportu publicznego mogą lepiej planować usługi transportowe i odpowiednio optymalizować wykorzystanie środków komunikacji.

Systemy zliczania pasażerów DILAX wspierają spółki transportu publicznego przy:

 • Precyzyjnym rejestrowaniu danych na temat liczby pasażerów i informacji dodatkowych Kontroli danych pod kątem wiarygodności
 • Analizie danych docelowych i rzeczywistych poprzez import rozkładu jazdy i porównanie
 • Wykorzystaniu standardowych raportów oraz konfiguracji analiz specyficznych dla klienta
 • Automatyzacji powtarzalnych procesów roboczych

Organizatorzy transportu

Jaka jest jakość mojej oferty transportowej? Jakie usługi transportowe realizują przedsiębiorstwa w regionie? Jak dobra jest realizacja rozkładu ruchu?

Miasta i gminy, a także zarządy komunikacyjne są jako zleceniodawcy publiczni odpowiedzialne za świadczenie usług transportowych w transporcie publicznym i często zlecają ich realizację wielu przedsiębiorstwom. Zadaniem organizatora transportu jest przedstawienie wytycznych, zachowanie kontroli i składanie raportów do odpowiednich organów.

Dane na temat liczby pasażerów i ich zmian mają duże znaczenie nie tylko do celów inwentaryzacyjnych, ale także przy planowaniu przyszłych przetargów. Pod kątem ekonomicznym istotny jest także podział wpływów, uwarunkowany zebraniem dokładnych danych.

locomotive/train on platform, Lok/Zug auf Bahnsteig

DILAX wspiera organizatorów transportu przy:

 • Centralnym zarządzaniu danymi dotyczącymi liczby pasażerów
 • Tworzeniu kompleksowych raportów dla zleceniodawców z sektora publicznego
 • Szacowaniu danych dotyczących liczby pasażerów
 • Analizie danych dotyczących liczby pasażerów obejmujących kilka okresów w rozkładzie jazdy
red bus on street, roter Bus auf Strasse
red train in motion, Roter Zug in Bewegung

Producenci pojazdów

Automatyczne systemy zliczania pasażerów stanowią coraz częściej standardowe wyposażenie nowych pojazdów. Oprócz wielu funkcji zwiększających komfort jazdy, takich jak klimatyzacja czy systemy informacji pasażerskiej, przedsiębiorstwa transportowe chętnie zamawiają też montowane fabrycznie systemy liczenia pasażerów. Coraz częściej dotyczy to wyposażenia całej floty. W ten sposób automatyczne systemy zliczania pasażerów stają się integralną częścią pojazdów.

modern bus in mountain landscape, moderner Reisebus in Berglandschaft

DILAX nie tylko dostarcza komponenty, ale także oferuje wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zakresie zarządzania projektami. Specjaliści firmy DILAX oferują wsparcie dla producentów pojazdów od sporządzenia specyfikacji wymagań i współpracy przy jej tworzeniu, poprzez opracowanie struktury systemu aż po wsparcie przy tworzeniu dokumentacji pojazdów i przeprowadzaniu odbiorów technicznych.

Firma DILAX podsuwa także pomysły, koncepcje i rozwiązania w ramach coraz ściślejszej integracji systemów z istniejącą infrastrukturą informatyczną pojazdu.

railway station, train in motion, einfahrender Zug auf Bahnhof

Również Państwa przedsiębiorstwo może skorzystać z doświadczenia firmy DILAX:

 • Profesjonalne zarządzanie projektami przez doświadczonych specjalistów
 • Tworzenie specyfikacji wymagań, dokumentacji i scenariuszy odbioru
 • Współpraca przy tworzeniu struktury systemu w celu integracji z pojazdem i zagwarantowania parametrów technicznych
 • Wsparcie przy instalacji systemu i szkoleniu pracowników

Integracja systemowa

Biorąc pod uwagę mnogość komponentów pojazdu, należy pamiętać o przejrzystości i wspólnym wykorzystaniu powtarzalnych komponentów przez różne systemy. W pojeździe może to być np. dostęp do Internetu (GSM, WLAN) czy też takie informacje, jak GPS lub SIP (system informacji pasażerskiej). Taką synergię można wykorzystać również w przypadku zastosowania systemów zliczania pasażerów DILAX. Producenci pojazdów czy spółki transportu publicznego chętnie przerzucają kwestię integracji automatycznych systemów liczenia pasażerów na dostawców komputerów pokładowych lub systemów ITCS.

train station, fahrender Zug / S-Bahn
yellow bus in motion, fahrender, gelber Bus

Firma DILAX wspiera podmioty zajmujące się integracją systemową za pośrednictwem zespołu doświadczonych pracowników i kompleksowej dokumentacji. Wymagania producentów pojazdów są równie istotne, jak regulacje operatorów i właściwych zrzeszeń.

Również Państwa przedsiębiorstwo może skorzystać z doświadczenia firmy DILAX:

 • Integracja systemowa z komputerami pokładowymi i innymi systemami w pojeździe
 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury w celu redukcji liczby komponentów
 • Standardowy protokół umożliwiający łatwą integrację
 • Dostosowana do indywidualnych wymagań implementacja protokołów komunikacyjnych
 • Nowoczesny interfejs ethernetowy dla wszystkich systemów
 • Zarządzanie projektami przez doświadczonych specjalistów oferujących wsparcie w procesie integracji systemowej
Ulotka – systemy zliczania pasażerów

Całkowicie integrowalne i wszechstronne rozwiązania

Systemy automatycznego zliczania pasażerów firmy DILAX oferują różnorodne rozwiązania w zakresie rejestrowania, transferu i analizy danych dotyczących liczby pasażerów i przebiegu przejazdu. Dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta rozwiązania można całkowicie zintegrować z istniejącą strukturą.

Pobierz
Studium przypadku – NSB, Norwegia

Optymalizacja przez liczenie

Dokładna znajomość codziennych procesów przebiegających w przedsiębiorstwie umożliwia tworzenie efektywnych i niezawodnych usług transportowych

Pobierz

Jesteśmy do usług

Towarzyszymy naszym klientom od fazy doradztwa i opracowania oferty aż po obsługę kompletnych systemów. Nasz zespół, działający w sześciu ośrodkach, oferuje kompetentną obsługę – na całym świecie.

Dilax Locations Worldmap